Si no veu correctament el correu cliqui aquí
Butlletí OTIC - núm 11, nov. 2010

Informe 'Fets i fonts d'eficiència i del patró competitiu de les empreses TIC catalanes'
L'estudi conclou que el model de creixement de l’empresa TIC catalana ha de basar-se en la intensitat innovadora, l’ús avançat de les TIC, la generalització de noves formes d’organització, la millora contínua del capital humà, i l’aprofundiment de la internacionalització.
Forum E-Tech, el 13 de desembre a Girona
El dia 13 de desembre es celebrarà la sisena edició del Fòrum E-Tech, en la qual es parlarà de Business Intelligence i dels patrons que compleixen les empreses TIC amb més perspectives de competir amb èxit en un futur a curt i mig plaç. En el marc de la Nit TIC, es farà el lliurament dels Premis E-TECH.Realitat augmentada: com complementar la nostra realitat
La realitat augmentada es basa en un conjunt de dispositius i tecnologies que permeten afegir informació virtual a la informació física ja existent.
Innovació oberta
La innovació oberta és una estratègia en la qual les empreses cooperen amb professionals o centres especialitzats en I+D+i, i els permet fer intel·ligència competitiva amb les oportunitats que existeixen.
La Generalitat de Catalunya vol reclamar a l'SGAE la devolució del cànon digital
La reclamació és fruit de la sentència emesa la setmana passada pel Tribunal de la UE que declara il·legal l’aplicació del cànon a empreses i administracions.Dades obertes Gencat: un pas més cap a les dades de l'administració
És el portal de la Generalitat de Catalunya on estan publicades les dades de caràcter públic, amb l’objectiu de fomentar l’ús i la reutilització de la informació procedent de l’administració.


Aquest butlletí compta amb el suport de la Comissió de Noves Tecnologies de l'Ajuntament de Girona.Gran Via de Jaume I 46, 17001 Girona - tel. + 34 972 213 435
info@otic.cat |  www.otic.cat