Si no veu correctament el correu cliqui aquí
Butlletí OTIC - núm 10, oct. 2010

Jornada sobre la millora de la gestió empresarial per a pimes del sector TIC
Es van exposar metodologies de negoci que ajuden a les empreses a consolidar amb èxit la tasca professional a través de la qualitat i la innovació. Aquestes tècniques estan enfocades a cobrir les diferents àrees de l’empresa com el management, recursos humans, marketing, vendes i projectes, des de la definició de models de negoci, organització, mètodes, processos, planificació, desenvolupament d’activitats de marketing i publicitat, fins a la seva aplicació pràctica amb el mesurament dels resultats.
Europa INNOVA 2010
Alliberar el potencial creatiu, indústries més ecològiques i donar suport a la iniciativa empresarial innovadora van ser els temes més destacats en la darrera reunió del Consell de Competitividad de la Comissió Europea, celebrada a Luxemburg els dies 11 i 12 d'octubre.VII Jornades de Signatura Electrònica: networking i intercanvi d’experiències
Segons els assistents a les jornades, prioritzar la usabilitat és la clau pel futur dels sistemes d’identificació per tramitar electrònicament amb les administracions públiques. Aquesta conclusió va ser el resultat de la consulta electrònica realitzada entre els assistents a les Jornades i per votar calia autenticar-se mitjançant certificat digital (T-CAT, idCAT, DNIe, etc).
IBM publica la llista de les cinc tecnologies milloraran la qualitat de vida en les ciutats els propers cinc anys
L'estudi d'IBM informa que les ciutats tindran sistemes immunològics més saludables, els seus edificis es construiran amb dissenys que imitaran als organismes vius; els cotxes i vehicles deixaran de funcionar amb combustibles fòssils; es generaran sistemes més intel·ligents de gestió de l'aigua i de l'energia; i respondran a situacions de crisis fins i tot amb major rapidesa que actualment.
Estudi focus dels diferents subsectors TIC de Catalunya
La FOBSIC ha elaborat un estudi de cada subsector de les TIC a Catalunya, el subsector de les telecomunicacions, el subsector del maquinari i el subsector de les empreses de serveis.Indicador Sintètic Nova Economia (ISNE)
Els components de l'ús tecnològic seleccionats per mesurar la implantació de les TIC, i els processos innovadors i productius en la Nova Economia indiquen que Catalunya és la segona comunitat tecnològicament més forta que hi ha a Espanya.


Aquest butlletí compta amb el suport de la Comissió de Noves Tecnologies de l'Ajuntament de Girona.Gran Via de Jaume I 46, 17001 Girona - tel. + 34 972 213 435
info@otic.cat |  www.otic.cat